ประกาศจากอาจารย์


เริ่มลงทะเบียนวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป (ใครลงทะเบียนก่อน กรุณาลงทะเบียนใหม่) * ข้อสอบ Pretest มีทั้งหมด 10 ข้อ ทำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
* ข้อสอบ Posttest มีทั้งหมด 30 ข้อ จำกัดจำนวนการสอบ 10 ครั้งและมีการบันทึกคะแนนกับเวลาการสอบครับ
* ระบบกำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาหากเกิดข้อผิดพลาด หรือ ข้อสอบบางข้อ เฉลยผิด แจ้งการใช้งานในกลุ่ม Facebook ได้เลยครับ


*อีเลินนิ่งภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1

สำหรับ คอมพิวเตอร์ Windows
ดาวน์โหลดดูในคอม(.EXE) คลิกที่นี่ 
| บทเรียนออนไลน์ คลิกที่นี่
สำหรับ คอมพิวเตอร์ MAC
ดาวน์โหลดดูในคอม(.rar) คลิกที่นี่ 
| บทเรียนออนไลน์ คลิกที่นี่
สำหรับ ไอแพด
| บทเรียนออนไลน์ คลิกที่นี่
สำหรับ แอนดรอย
แท็บเล็ตขนาด 10 นิ้ว Google Play |
มือถือขนาด 6 นิ้ว Google Play 
| บทเรียนออนไลน์ คลิกที่นี่

 

**หากลืม Password โปรดติดต่อ
พี่เอก ชั้น6 ห้องเจ้าหน้าที่
อาคารเรียนรวม 25 ปีราชภัฏ (ตึก8ช้ัน)

เข้าสู่บทเรียนออนไลน์

ดาวน์โหลด บทเรียนออนไลน์ไปดูที่บ้าน

เลือกจากรายการ.

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลด บทเรียนออนไลน์ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (Chinese For Communication 1) จากายการทางด้านขวามือเพื่อกลับไปดูได้เลย...

Telephone

0-5377-6013 ต่อ 1678,1679

E-Mail Us

#

Follow Us

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง,
จังหวัดเชียงราย 57100.